Språkstudier

Språkkurserna är indelade i kunskapsnivåer utifrån språkinlärarens kunnande. Genom att jämföra dina färdigheter med definitionerna nedan hittar du den kurs som är lämpligast för dig.

Nivå A1

Du är nybörjare, språket är ett helt nytt för dig eller du har lärt dig bara de elementära grunderna. Du förstår enstaka ord eller korta fraser och frågor. Du kan berätta om dig själv och din familj med enkla fraser. Du har pauser i ditt tal, du har svårt att hitta ord och uttala dem korrekt. För nivå A1 krävs cirka 100 timmar studier.

Nivå A2

Du förstår tydligt och enkelt språk i tal och skrift. Du klarar dig i enkla talsituationer. Det kan kännas svårt att uttala orden korrekt och du har en tydlig brytning. Det finns mycket att korrigera grammatiskt, men du kan det mest grundläggande. För nivå A2 krävs cirka 180–220 timmar studier.

Nivå B1

Du förstår texter och tal som handlar om dagliga teman. Du klarar dig på det främmande språket i vardagliga situationer både i tal och i skrift. Du gör relativt få grammatiska fel. Du uttalar de flesta ord på ett förståeligt sätt och ditt ordförråd är relativt stort. För nivå B1 krävs cirka 300 timmar studier.

Nivå B2

Du förstår standardspråket i alla situationer. Du talar och skriver det främmande språket klart, säkert och artigt. Du behärskar grammatiken, ordförrådet och strukturerna. Du kan aktivt delta i sociala situationer. För nivå B2 krävs cirka 400 timmar studier.

Nivå C1

Dina kunskaper i det främmande språket ligger nära en modersmålstalares kunskaper. Du förstår alla typer av muntliga och skriftliga texter. Du kan tala och skriva om nästan vilket tema som helst. Du kan uttrycka dig i text om det mesta och behärskar grammatiken väl.

Nivå C2

Dina färdigheter i det främmande språket motsvarar en modersmålstalares färdigheter.