Deltagarantal

Minimiantalet deltagare på våra kurser är i regel sju i Pargas och fem i skärgården. Maximiantalet deltagare varierar beroende på kursens typ och kursutrymmets storlek. På föreläsningarna varierar minimiantalet deltagare. Du får gärna anmäla dig till en köplats om kursen är full. Vi meddelar dig per sms så fort det finns en ledig plats på kursen.

En kurs som startat fortgår till terminens slut även om minimiantalet underskrids.