Lektionstiderna är de som uppges i studieprogrammet. Avvikelser och ändringar i kurstiderna under kursens gång kan uppkomma, men dessa meddelar läraren om.

Medborgarinstitutets kurser har lov då skolorna har lov, dvs. höstlov 18-19 oktober 2018, sportlov vecka 8  och påsklov 19 -22.4 2019. Vissa kvällar före långledigt har vi inte heller kurs.

Kurser som inte försiggår i skolutrymmen kan undantagsvis pågå under skollov. Allt detta kan du kontrollera med läraren.