Lättast är det att anmäla sig via vår webbsida. Du kan även anmäla dig per telefon (men INTE med textmeddelande eller meddelande på telefonsvarare) på följande telefonnummer:040-700 69 15, 044-358 59 81, 0400-852 596. Det är inte heller möjligt att anmäla sig via epost.

I samband med anmälningen bör du uppge dina personuppgifter, adress och ditt mobiltelefonnummer

OBS! Personbeteckningen bör anges för att säkerställa kursdeltagarens identitet, bl.a. vid faktureringen. Ditt mobiltelefonnummer behöver vi för att kunna informera per textmeddelande om bl.a annulleringar och övriga kursförändringar!

Anmäl dig i tid – annars kanske kursen inte startar. Du kan anmäla dig till en del av vårens kurser redan på hösten! 

 
BINDANDE ANMÄLAN
Det är bindande anmälan till alla våra kurser. Vi meddelar dig via sms om inhiberingar eller om du flyttat dig från reservplats till ordinarieplats. Annulleringar till långkurser bör ske minst 6 dagar efter kursstart och annulleringar till kortkurser bör ske minst 5 dagar före kursstart annars faktureras kursen i sin helhet. Observera att icke- inhiberade kursplatser till matlagningskurser faktureras även för materialanskaffningar.

 

ANMÄL DITT BARN

Det är inte möjligt att skapa ett konto till en underårig, men du kan koppla ditt barn till ditt konto. Skapa ett eget konto, logga in och sedan är det bara att välja Min familj till vänster. Välj sedan "Lägg till en familjemedlem".