Studiepoäng

Visste du att du från och med hösten 2024 kan välja att samla studieprestationer på Skärgårdens kombis validerade kurser? Vi erbjuder ett antal studiepoängskurser i varierande ämnen. Studiepoängen kan vara till nytta vid arbetsansökningar och utbildningar. En studiepoängskurs är en kurs där kursdeltagaren bedöms enligt hens prestation och kunskaper i kursämnet. Bedömningen görs med skalan godkänd/underkänd. För att bli godkänd krävs det en viss närvaroprocent och att kursmålen har uppnåtts. Det är frivilligt att registrera studiepoäng för en kurs. Registreringen av studiepoäng sker via utbildningsstyrelsens register, Min Studieinfo.

Studiepoängskurserna är markerade med den orangefärgade tärningssymbolen. En samtyckesblanklett bör fyllas om du väljer att validera kursen. Mera information om studiepoängskurser fås av kursläraren och Kombis kansli.