Ordningsregler

 

 • Studerande ska komma i tid till kursen.
 • Institutet ansvarar inte för deltagarnas egendom i de lokaler som används av institutet.
 • Vid nödsituation - Invänta instruktioner av läraren.
 • Institutets egendom ska hanteras med varsamhet. Förorsakaren av skada är skyldig att ersätta kostnaderna för den skada som försorsakaren avsiktligt åstadkommit.
 • Deltagarna hjälper att plocka undan och göra en grovstädning efter varje kursgång.
 • Material får förvaras enbart på anvisade platser och vid kursens avslut ska allt personligt material avlägsnas.
 • Observera att på kursen görs arbeten för eget bruk, inte till försäljning.
 • Ta hänsyn till andra kursdeltagare och ge dem studiero.
 • Alla former av mobbning, trakasserier och våld är förbjudna.
 • Tobaksrökning är förbjuden.
 • Det är förbjudet att använda berusningsmedel.
 • Det är förbjudet att fotografera och filma under lektionerna. Om du vill fotografera eller filma ska du alltid fråga lov av lärare och alla kursdeltagare.