Yngvar Wikström

Namn: Yngvar Wikström, ja kallar mej för Ynko (uttalas Ynkku)

Hemort: Korpo

Utbildning (och lärarutbildning): Högre ykeshögskolexamen vid Turun AMK (+ 4 olika ingenjörsexamina), + 35 stuieveckor pedagogik vid Tampereen yliopisto

Intressen: Fixa allt själv, och flyga drönare. Nu sjukpensionerad för Parkinsons sjukdom.

När börjar/började du din kurslärarkarriär vid Kombi: Min första kurs har just startat (våren 2018), tidigare jobbade jag med ingenjörer på Turun AMK.

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: Ja deltar redan i ett par jumppakurser, kanske spanska språket skulle gå för sig ännu.

Vad sporrar dig som lärare: Att se elever som lär sig att lära sig själva.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Kom med, det finns ännu en plats ledig.