Erik Nordenswan

Namn: Erik Nordenswan

Hemort: Pargas

Utbildning (och lärarutbildning): Diplomingenjör Kemisk-Tekniska Fakulteten, Åbo Akademi

Intressen: Segling, musik, datorer och elektronik

När började du din kurslärarkarriär vid institutet: På våren 2020

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: Egentligen finns den redan, nämligen Gubbrock - som jag har varit med på sedan 2011. Sådant som jag kanske skulle behöva är videofilmning (av pop - och rockkonserter) och publicering med Youtube och FaceBook.

Vad sporrar dig som lärare: Jag tror att jag kan hjälpa deltagarna att förverkliga projekt som skulle vara mycket arbetsdryga om man skulle försöka förverkliga dem helt på egen hand.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Var inte rädd för begrepp som internet-server - ip-adress - databas - de är mycket enklare än ni tror!

ErikNordenswan