Ofta ställda frågor

1.      Varför ordnar ni inte alltid en vikarie då läraren är sjuk?

Vi strävar till att alltid hitta en vikarie. Ibland sätter vi ner flera arbetsdagar bara på att söka en vikarie. Tyvärr finns det inte alltid lärare som vill vikariera.

 

2.      Varför får jag inte bara gå och titta på en kurs?

Anmälning  till kursen är personlig och obligatorisk. Kursdeltagarna och läraren ska få ha arbetsro.

 

3.      Varför börjar vi så sent på hösten och slutar så tidigt på våren?

Vi använder oss vanligen av skolornas utrymmen, så vi väntar att skolorna börjar först. Vi har några gånger försökt starta kurser tidigare (i andra utrymmen) men utan framgång. Många vill njuta av de varma höstkvällarna hemma på gården, och inte gå på kurs.

Vi avslutar våra kurser i slutet av april, början på maj. Vart efter solen börja värma mer så minskar antalet deltagare på våra kurser.

 

4.      Varför är anmälan personlig?

Alla våra deltagare som är bosatta i Pargas är försäkrade på våra kurser. Skulle olyckan vara framme är det viktigt att vi har rätt person på rätt kurs.

 

5.      Varför ska man anmäla sitt barn, räcker det inte med att föräldern är anmäld?

Av samma orsak som i fråga 4. De som är anmäla är försäkrade och då måste vi ha rätta uppgifter på alla våra deltagare.

 

6.      Det ser ut att finnas plats på kursen, varför får jag inte bara delta då?

Bara anmälda får delta i kursen och de som är anmälda har en säker plats på kursen, kan de delta eller inte. Ofta har populära kurser en kö-lista och vi erbjuder en ledig kursplats åt följande i kö.

 

7.      Jag har önskat samma kurs flera år i rad, men ni ordnar den inte. Varför?

Vi försöker besvara majoriteten av kursönskemål. Är det många som önskar samma kurs så sätter vi in en extra ansträngning på att ordna just den kursen. Vi rekommenderar att du hittar likasinnade och att ni alla önskar samma kurs, så finns det en större chans att den ordnas.

 

8.      Kursplatsen var dålig och i skolornas kök finns ingen utrustning. Varför fixar ni inte till detta?

Vi försöker alltid hitta en lämplig kursplats och ibland lyckas vi inte. Vi ska primärt använda oss av stadens utrymmen. Har du något bättre förslag på kursplats så ska du självklart meddela oss snarast möjligast.