Lektionstiderna är de som uppges i studieprogrammet. Avvikelser och ändringar i kurstiderna under kursens gång kan uppkomma, men dessa meddelar läraren om.

Medborgarinstitutets kurser har lov då skolorna har lov, dvs. höstlov, sportlov  och påsklov. Vissa kvällar före långledigt har vi inte heller kurs.

Kurser som inte försiggår i skolutrymmen kan undantagsvis pågå under skollov. Allt detta kan du kontrollera med läraren.