Lektionstiderna är de som uppges i studieprogrammet. Avvikelser och ändringar i kurstiderna under kursens gång kan uppkomma, men dessa meddelar läraren om.

Medborgarinstitutets kurser har lov då skolorna har lov, dvs. höstlov 17-18 oktober 2019, sportlov vecka 8  och påsklov 10-13.4 2020. Vissa kvällar före långledigt har vi inte heller kurs.

Kurser som inte försiggår i skolutrymmen kan undantagsvis pågå under skollov. Allt detta kan du kontrollera med läraren.