Epidemi info

Tiden vi lever i för tillfället är oviss i och med coronaepidemin och läget kan förändras snabbt. 

Skärgårdens kombi har förberett sig för att kunna reagera snabbt om epidemiläget i samhället så kräver. Vi följer Pargas stads, statsrådets och THL:s direktiv och informerar våra deltagare via sms och epost vid behov. 

Vi har kartlagt våra kurser utifrån möjligheten att hålla hela kurser eller delar av dem på distans om situationen så kräver. Om behovet av distansundervisning uppstår, meddelas de studerande till respektive kurs om hur man kan fortsätta delta i kursen. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning behövs.

Kombi förbehåller sig också rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt ifall epidemin fortsätter. 

För att följa de gällande kraven på säkerhetsavstånd, kommer Kombi temporärt att minska gruppstorlekarna under hösten 2020. Det gäller framför allt kurser som baserar sig på fysisk aktivitet, t.ex. en del gymnastik-, motions- och yogakurser.   

Som kompensation för de kursgånger som föll bort under våren har Pargas stads svenska och finska bildningssektion beslutat att inte genomföra de planerade kursprishöjningarna och dessutom sänka priserna på de kurser som drabbades. Prissänkningen gäller ett flertal kurser under hösten 2020.   

Senarelagd fakturering

Kursverksamheten kan snabbt påverkas om det rådande pandemiläget förvärras. I det skedet diskuteras formen för verksamheten. Besluten fattas i samråd med stadens bildningssektor och smittskyddsläkare. För att garantera de studerandes rättigheter kommer Kombi i höst undantagsvis att sända ut fakturorna för kurserna först i slutet av kurserna.  På det sättet kan fakturorna bättre anpassas till hur kursen kunnat verkställas. I normala fall sänder Kombi ut fakturorna strax efter att kurserna börjat. 

Alla bär ansvar

Stanna hemma om du är sjuk! 
Stanna hemma även vid väldigt lindriga symptom. Då undviker du att smitta andra. Om du hör till riskgruppen ska du noggrant överväga hurdan verksamhet du deltar i vid institutet. 
 
Tvätta händerna ofta!  
Tvätta händerna när du kommer in, efter att du nyst, hostat eller snutit dig och då händerna är synligt smutsiga. Torka händerna med pappershandduk. Använd handsprit ifall det inte är möjligt att tvätta händerna. 
 
Hosta och nys rätt!  
Skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna. Hosta och nys mot armvecket om du inte har en näsduk till hands. Hosta eller nys inte mot handen. Tvätta händerna.  
 
Håll avstånd!  
Håll avstånd (1-2 meter) till andra studerande i mån av möjlighet. Undvik trängsel exempelvis då du går ut från kursutrymmet.