Epidemi info

Tiden vi lever i för tillfället är oviss i och med coronaepidemin och läget kan förändras snabbt. 

Skärgårdens kombi har förberett sig för att kunna reagera snabbt om epidemiläget i samhället så kräver. Vi följer Pargas stads, statsrådets och THL:s direktiv och informerar våra deltagare via sms och epost vid behov. 

Vi har kartlagt våra kurser utifrån möjligheten att hålla hela kurser eller delar av dem på distans om situationen så kräver. Om behovet av distansundervisning uppstår, meddelas de studerande till respektive kurs om hur man kan fortsätta delta i kursen. Kursavgiften förblir den samma och ingen ny anmälning behövs.

Kombi förbehåller sig också rätten att ändra kursdatumen, kursplatserna och gruppstorlekarna om det anses ändamålsenligt ifall att epidemin fortsätter. 

Som kompensation för de kursgånger som föll bort under våren har Pargas stads svenska och finska bildningssektion beslutat att kompensera genom att inte genomföra de planerade kursprishöjningarna och dessutom sänka priserna på de kurser som drabbades.