KURSAVGIFT


Kursavgiften finns angiven vid respektive kurs i kursbroschyren och på webbplatsen. Samma kursavgift gäller oberoende av när du påbörjar kursen. Avgiften återbetalas inte om kursdeltagaren själv avbryter kursen. Deltagaren står själv för studie- och arbetsmaterial. Materialkostnaderna ingår aldrig i kurspriset utan betalas skilt till läraren.

 

ÅTERBETALNING AV KURSAVGIFTER

Pargas stads svenska och finska bildningssektion har den 24.11.2020 beslutat om följande principer kring återbetalning av avgifter. Om kursen har förverkligats 2/3 återbetalas inte den återstående kursavgiften. I andra fall återbetalas kursavgifterna enligt de lektioner som inte förverkligats, emedan summor under 20 euro inte återbetalas.

 

RABATTER

Önskar du anhålla om rabatt bör detta göras i samband med kursanmälan. Rabatten kan inte anhållas om efter att kursen är fakturerad.

Barn och unga under 16 år

Barn och unga under 16 år som deltar i kurser betalar halva kursavgiften. Detta gäller inte kurser som är speciellt riktade till barn och unga.

Arbetslösa och föräldralediga

Arbetslösa och personer som är föräldralediga och bosatta i Pargas har rätt till halverad kursavgift. Intyg bör uppvisas.

 

FÖRSÄKRINGAR

Kursdeltagare bosatta i Pargas är försäkrade.

 

KURSINTYG

Om du deltagit till 75% eller mer i en kurs har du rätt att på begäran få ett studieintyg. Studieintyg för en kurs kostar 12€.