KURSAVGIFT
Kursavgiften finns angiven vid respektive kurs i studieprogrammet. Samma kursavgift gäller oberoende när du kommer med i kursen. Avgiften återbetalas inte om kursdeltagaren själv avbryter kursen. Deltagaren står själv för studie- och arbetsmaterial.
 

 

* Barn och unga under 16 år
Barn och unga under 16 år som deltar i kurser betalar halva kursavgiften. Detta gäller inte kurser som är speciellt riktade till barn och unga.

 

 

* Arbetslösa och föräldralediga
Arbetslösa och personer som är föräldralediga bosatta i Pargas har rätt till halverad kursavgift. Intyg bör uppvisas.

MATERIALKOSTNADER
Materialkostnaderna ingår aldrig i kurspriset utan betalas skilt till läraren.

FÖRSÄKRINGAR
Kursdeltagare bosatta i Pargas är försäkrade.

KURSINTYG
Om du deltagit till 75% eller mer i en kurs har du rätt att på begäran få ett studieintyg. Studieintyg för en kurs kostar 12€.