Avgifter och betalning

  • Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgift. Avgiften faktureras.
  • Om du vill anhålla om rabatt bör du göra detta i samband med anmälan.
  • Efter att kursavgiften har fakturerats kan inte rabatter godkännas

Annullering

  • Långkurser måste annulleras senast 6 dagar efter kursens startdatum, därefter faktureras avgiften i sin helhet. Vi tillåter en sk pröva-på-gång det första kurstillfället
  • Kortkurser (1-10 h eller veckoslutskurser) måste annulleras senast 5 dagar före kursstart, därefter faktureras avgiften i sin helhet.
  • För en icke-annullerad matlagningskursplats faktureras även för införskaffade råvaror. Annullera platsen till en matlagningskurs senast 5 dagar före kursstart.
  • Annulleringen kan göras via webben (välj ”Mina kurser” till vänster i menyn och klicka på  + tecknet bredvid kursnamnet) eller direkt till kansliet (telefon), dock inte till läraren! Annullering via epost är inte möjlig.
  • Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald räknas inte som en annullering. En oannullerad plats faktureras alltid i sin helhet.
  • Om en lärare insjuknar och ingen vikarie går att få meddelar kansliet deltagarna, i första hand per sms, om att lektionen är inhiberad. Institutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.

Kursstart

  • För att en kurs ska kunna starta måste minimiantalet deltagare uppfyllas senast fem dagar före kursstart.