Torvald Eksten

Namn: Torvald Eksten

Hemort: Houtskär

Utbildning (och lärarutbildning): ”Självlärd”

Intressen: Träslöjd, svarvning, båtbyggeri

När började du din kurslärarkarriär vid institutet: Våren 2019

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: Båtbyggeri

Vad sporrar dig som lärare: Det fina resultatet av kursdeltagarnas arbete

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Väl mött på båtbyggarkurs i höst!

Något annat du vill berätta: Nya kursdeltagare är också välkomna!