Tietosuojaseloste 

                                                                                                                    Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

                                                                                                                     Laatimispäivä: 23.5.2018

                                                                                                                     Päivitetty:             

 

1.

Rekisterinpitäjä

 

Sivistyslautakunta

2 a.

Rekisterin vastuuhenkilö

 

Kansalaisopiston rehtori

Cecilia Hindersson

2 b.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Kansalaisopiston opistosihteeri

Katja Lundström

2 c.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

Tiedonhallinta-asiantuntija

Sari Eriksson-Lumikko

Paraisten kaupunki, hallintopalvelut

Rantatie 28

21600 Parainen

sari.eriksson-lumikko(at)parainen.fi

3.

Rekisterin nimi

 

Kurssihallintajärjestelmän tietosuojaseloste  

4.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

Henkilötiedot kerätään voidaksemme yksiselitteisesti yksilöidä opiskelijat ja opettajat, jotta kurssimaksut ja palkat kohdentuvat oikein.

5.

Rekisterin tietosisältö

 

 

Pakolliset tiedot

Etu- ja sukunimi

Henkilötunnus   - käyttötarkoitus opiskelijoiden ja opettajien yksilöiminen

Osoite - käyttötarkoitus postitus

S-posti - käyttötarkoitus käyttäjänimi ilmoittaumisjärjestelmässä

Matkapuhelin - käyttötarkoitus viestit suoraan henkilölle

                            

Opetushallituksen ja tilastokeskuksen lakisääteinen tilastointi

Sukupuoli

Äidinkieli

Koulutustaso

Pääasiallinen toiminta

6.

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Opiskelijat ja opettajat täyttävät itse henkilötietonsa kurssinhallintaohjelmaan.

7.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin viranomaisille, joilla on lailliset perusteet käyttää tietoja toiminnasta.

8.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

9.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Tiedot on suojattu Paraisten kaupungin tietoturvakäytänteiden mukaisesti. Henkilökohtaiset käyttöikeudet henkilötietojen käsittelyyn annetaan rajoitetusti työtehtävien mukaan. Työtehtävien muuttuessa tai työsuhteen päättyessä käyttöoikeudet poistetaan. Henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan ne henkilöt, joilla on siihen oikeus työnsä puolesta. Henkilötietoja säilytetään lukituissa tiloissa.

 

10.

Tietojen säilytysaika

 

 

Säilytetään Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti koskien kunnaslisten asiakirjojen säilytysaikoja.

11.

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

- tietojen tarkastusoikeus

- tietojen oikaiseminen

- tietojen poistaminen

- tietojen käsittelyn rajoittaminen

- tietojen siirto-oikeus

- vastustamisoikeus

 

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.