Järjestyssäännöt

· Opiskelijoiden on tultava kurssille ajoissa.

· Opisto ei vastaa kurssilaisten omaisuudesta opiston käyttämissä tiloissa.

· Hätätilanteessa – odota opettajan ohjeita.

· Opiston omaisuutta on käsiteltävä varoen. Vahingon aiheuttaja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta aiheutuvat kulut.

· Kurssilaiset auttavat keräämään tavarat ja siistimään paikat kuntoon jokaisen kurssikerran jälkeen.

· Materiaaleja saa säilyttää ainoastaan niille osoitetuissa paikoissa ja kaikki henkilökohtaiset materiaalit on vietävä pois kurssin päättyessä.

· Huomioi, että kurssilla tehtävät työt tehdään omaan käyttöön, ei myytäväksi.

· Ota toiset kurssilaiset huomioon ja anna heille opiskelurauha.

· Kaikenlainen kiusaaminen, häirintä ja väkivalta on kielletty.

· Tupakointi on kielletty.

· Päihteiden käyttö on kielletty.

· Kuvaaminen oppituntien aikana on kielletty. Jos haluat kuvata, sinun on aina kysyttävä lupa opettajalta ja kaikilta kurssilaisilta.