Susanna Kaitila

SusannaKaitila

Namn: Susanna Kaitila 

Hemort: Åbo

Utbildning: Restaureringsmålare, målarmästare 

Intressen: Stickning, ljudböcker, cykling och vattengymnastik 

När började du din kurslärarkarriär vid institutet: På våren 2022

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: Teckning, fotografering

Vad sporrar dig som lärare: Med rätta verktyg och arbetssätt blir många ytbehandlingsjobb enklare än förväntat, du kan se arbetet framskrida på ett konkret sätt och det är belönande för var och en av oss.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Gamla möbler, föremål och fönster har tillverkats av ordentliga material och att renovera dem är en god gärning såväl ur ekologisk som kretsloppsekonomisk synvinkel. Känslovärdet får vi heller inte glömma!