Piakristina Varonen

Piakristina Varonen

Namn: Piakristina Varonen

Hemort: Pargas

Utbildning (och lärarutbildning): 1) Idrottsinstruktör, 2) Instruktör i motionsboxning, Finlands Boxningsförbund, 3) Asahi-instruktör, 4) Artenom, träarbete, 5) Hantverkslinje på institutnivå, 6) Studentexamen

Intressen: Motion, inredning, böcker, musik, trädgård, hantverk

När började du din kurslärarkarriär vid institutet: 2009

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: Latinska danser och gitarrspel

Vad sporrar dig som lärare: En stor sak för mig är nöjda kunder. Särskilt sporrande är synliga resultat. En positiv atmosfär på kursen är en bärande kraft både för undervisningen och för läraren och grunden för en lyckad kurs för alla.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Jag önskar alla varmt välkomna på mina kurser, så som jag själv har blivit så varmt mottagen. Jag vill tacka för all härlig respons som jag fått. Det finns alltid rum för förbättring och jag hoppas kunna utvecklas som lärare, för en undervisningssituation är ju alltid interaktion i båda riktningar. Min förhoppning är alltid att alla kan vara sig själva på min kurs och lära sig något sådant som kompletterar tidigare kunskaper och bidrar till ett ökat välbefinnande i vardagen.

Något annat du vill berätta: Ett särskilt tack vill jag rikta till alla som stöttat mig i min nya utmaning att jobba på två språk. Under medverkan av både kursdeltagarna och de administrativa medarbetarna har jag lärt mig massor under min tid här!