Peter Björkroth

Namn: Peter Björkroth

Hemort: Åbo

Utbildning (och lärarutbildning): FM och Master of Culture and Arts, Media Management. Lärarutbildning. 

När började du din kurslärarkarriär vid institutet: Hösten 2022

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: Japanska träsnitt

Vad sporrar dig som lärare: Kursdeltagarna

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Vägen är målet - man blir aldrig färdig