Margot Åberg

Namn:  Margot Åberg,socionom y.h.

Hemort: Pargas

Utbildning (och lärarutbildning): socionom y.h.

När började du din kurslärarkarriär vid insitutet: Hösten 2018

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: Min drömkurs skulle vara en kurs i olika hantverk där jag kunde närvara som elev i form av springflicka, åskådare, samt själv försöka göra förstås, men att få göra tillsammans för att lära mig. Kanske glasblåsning attraherar mest.

Vad sporrar dig som lärare: Om jag som handledare /lärare för en kurs i hantverk/konst, får eleven att tycka om det han/hon gjort och det motiverar till mera, motiverar och sporrar det mig också mest.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Jag vill att man begär respons av mig, och det vi inte tillsammans vet, det tar vi reda på. Det finns få saker du inte kan om du bara vill det!