Pargas damkör - våren

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

Körens motto är "Kunnande, kvalitet, kamratskap och kurage". Kören har som målsättning att upprätthålla en hög musikalisk standard med sporrande och intressanta konsertprojekt. Den sociala sammanhållningen inom kören har en viktig funktion där vi strävar till att ta vara på den heterogena åldersstrukturen och den mångsidiga erfarenheten som körmedlemmarna representerar. En fortlöpande nyrekrytering är viktig för att upprätthålla och utveckla verksamheten. Kören strävar också efter att varje termin hålla ett övningsläger med workshop i t.ex. notläsning, sångteknik eller musikteori. Anmäl skilt till höst och vår.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Martina Lindberg

Tidpunkt

09.01.2020 - 14.05.2020

Torsdag 18:30-21:00

Lektioner: 53  (16 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Församlingshemmet i Pargas - Församlingssalen
Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas