Registerbeskrivning

 

                                                                                                                    Dataskyddsbeskrivning

Kombinerad registerbeskrivning och informeringsdokument

                                                                                                                      Datum för uppgörande: 23.5.2018

                                                                                                                      Uppdaterad:                          

 

1.

Personuppgiftsansvarig

 

Bildningsnämnden

2 a.

Ansvarsperson för registret

 

Medborgarinstitutets rektor

Cecilia Hindersson

2 b.

Kontaktperson i ärenden gällande registret

 

Medborgarinstitutets kurssekreterare

Katja Lundström   

2 c.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

 

Informationshanteringssakkunnig

Sari Eriksson-Lumikko

Pargas stad, förvaltningstjänster

Strandvägen 28

21600 Pargas

sari.eriksson-lumikko(at)pargas.fi

3.

Registrets namn

 

Kursadministrationsprogrammets dataskyddsbeskrivning

4.

Ändamål med och motivering till behandling av personuppgifter

 

Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till rätt person.

5.

Registrets datainnehåll

 

Obligatoriska uppgifter

För- och efternamn               

Personsignum      - insamlas för identifiering av kursdeltagare och lärare

Adress                    - insamlas för postning

E-post                     -  användarnamn i anmälningsstystemet

Mobiltelefon         - för meddelanden direkt till personen

 

Lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen

Kön

Modersmål                                       

Utbildningsnivå

Huvudsaklig sysselsättning  

6.

Regelmässiga uppgiftskällor

 

Elever och lärare fyller själva i sina uppgfiter i kurshanteringsprogrammet

7.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

 

Informationen i registret överlåts inte till utomstående part förutom till myndigheter som på lagstadgade grunder samlar in data om verksamheten.

8.

Överföra uppgifter utanför EU eller EES

 

Görs inte

9.

Principer för skyddet av registret

 

Uppgifterna har skyddats enligt Pargas stads datasäkerhetsförfaranden. Personliga användarrättigheter till behandling av personuppgifter beviljas begränsat enligt arbetsuppgifter. Då arbetsuppgifterna förändras eller anställningsförhållandet upphör tas användarrättigheterna bort. Personalen har tystnadsplikt.

Personuppgifterna behandlas endast av de personer som har rätt att göra det på grund av sitt arbete. Personuppgifterna förvaras inlåsta.

10.

Förvaringstid för uppgifterna

 

Förvaras enligt Kommunförbundets anvisningar om kommunala handlingars förvaringstider.

11.

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rättigheter bestäms enligt artiklarna 15-22 i EU:s dataskyddsförordning:

- rätt till tillgång till uppgifter

- rättelse av uppgifter

- radering av uppgifter

- begränsning av behandling av uppgifter

- rätt till dataportabilitet

- rätt att göra invändningar

 

Kontaktpersonen vid ärenden som gäller den registrerades rättigheter är dataskyddsombudet.