Mindfulness - Korpo - hösten

Lediga platser

Ja

Kursavgift

24,00 €

Kom hem till dig själv och utforska ett förhållningssätt till livet som bygger på närvaro och medkänsla. Hitta motståndskraft under stress och resurser för återhämtning och balans. När vi övar mindfulness odlar vi en förmåga att vara med vad som är och kliva ur våra automatiska reaktioner och istället svara mer medkännande.

Kursen bygger på Mindfulness Center Sveriges (MfC) mest tillämpade mindfulnessprogram HÄR & NU, utvecklat från MBSR och MBCT.* Alla dessa 3 program är vetenskapligt undersökta och evidensbaserade för att öka välbefinnande, hälsa och livskvalitet.

Du lär dig grunderna i mindfulness. Kursen är erfarenhetsbaserad och du kommer att integrera praktiska verktyg i vardagen för:

- Stressreducering och återhämtning.

- Kliv ur din autopilot och öka vår förmåga att medvetet handla istället för att reagera.

- Förståelse för dina beteenden och deras koppling till tanke, känsla, kropp och handling.

- Att möta livet och vara med dig själv utifrån ett medvetet, medkännande och förkroppsligat förhållningssätt.

- Andnings- och kroppsmedvetenhet.

- Mindfulness i vardagens sysslor.

Under kursen varvar vi mindfulnessövningar med teori och hemstudier. Vi träffas en gång i veckan för vägledning och ett utrymme för att dela våra individuella erfarenheter. Kursen ger en grund för att integrera mindfulness  i din vardag.

Varje vecka bygger på vissa teman både i guidade övningar, teori och samtal i gruppen. Varje lektion stöttar dig att vara trygg med både formella och informella övningar att tillämpa mindfulness i ditt eget vardagsliv. Du kommer att uppmuntras att träna ca 20-40 min dag och dela dina erfarenheter med gruppen en gång i veckan.

Kortare teoriklasser omfattar ämnen som stressfysiologi/reglering, förkroppsligad medvetenhet och kognitiva filter, forskning om mindfulness och hur hjärnan och nervsystemet påverkas av mindfulness, Mindfulness för att hantera svårigheter och om medkänsla.

Varmt välkommen!

*MBSR Mindfulness based Stress Reduction Program och MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy.

Anmäl skilt till höst och vår

Lediga platser

Ja

Kursavgift

24,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Elinmaria Sydänvirta

Tidpunkt

28.09.2022 - 23.11.2022

Onsdag 19:45-21:15

Lektioner: 16  (8 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Kommunalgården - Salen (Kommunalgården)
Verkanvägen, 21710 Korpo