Arkeologi och fornlämningar i Pargas och i skärgården

Lediga platser

Nej

Kursavgift

20,00 €

I Pargas och skärgården finns en rikedom av olika fornminnen som man kan besöka i samband med naturvandringar. Kursens målsättning är att ge deltagarna en inblick i Finlands förhistoria samt tidig medeltida historia med särskilt fokus på skärgården och Sydvästra Finland. Kursen inleds med två skilda föreläsningar och därefter utförs tre gemensamma fältresor till olika fornlämningar i Pargas centrum, Ålön, Sattmark och Stortervo.
Kurssikieli on ruotsi, mutta suomenkieliset osallistujat saavat kurssimateriaalin suomeksi.

Föreläsningar i Ordenshemmet, Pargas hembygdsmuseum, Storgårdsgatan 13

Obs! Ingen kurs 14.4

Lediga platser

Nej

Kursavgift

20,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Marcus Lepola

Tidpunkt

17.03.2022 - 21.04.2022

Torsdag 17:30-20:00

Lektioner: 17  (5 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Plats i Pargas meddelas senare - -
21600 Pargas
Hembygdsbacken - Ordenshemmet
Storgårdsgatan 13, 21600 Pargas