Kaisu Saarela

 

Namn: Kaisu Saarela

Hemort: Åbo

Utbildning: Språklärare (FM) och klasslärare (KM)

Intressen: Vattengymnastik, musik, läsning och friluftsliv

När började du din kurslärarkarriär vid institutet: Jag leder mina första kurser vid Kombi under våren 2019. Kurserna är riktade till barn som vill lära sig finska eller svenska på ett lekfullt sätt. Jag har arbetat vid olika medborgarinstitut sedan våren 2006.

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: En kurs i musik eller konst.

Vad sporrar dig som lärare: Jag blir inspirerad då jag ser att mina elever, både yngre och äldre, är intresserade. Jag hoppas också att mina elever upplever glädjen i att lyckas på mina lektioner. Jag njuter av att hjälpa och undervisa, och av att diskutera med mina elever.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Välkommen till mina språkkurser! Lär dig språk i en trivsam och trygg miljö, det är givande att lära sig språk!