Lättast är det att anmäla sig via vår webbsida. Du kan även anmäla dig per telefon (men INTE med textmeddelande eller meddelande på telefonsvarare) på följande telefonnummer:040-700 69 15, 044-358 59 81, 0400-852 596. Det är inte heller möjligt att anmäla sig via epost.

I samband med anmälningen bör du uppge dina personuppgifter, adress och ditt mobiltelefonnummer

OBS! Personbeteckningen bör anges för att säkerställa kursdeltagarens identitet, bl.a. vid faktureringen. Ditt mobiltelefonnummer behöver vi för att kunna informera per textmeddelande om bl.a annulleringar och övriga kursförändringar!

Vi erbjuder ett stort antal kurser inom olika ämnesområden och vi vill att alla kurser ska förverkligas. Det är därför synnerligen viktigt att du anmäler dig om du är intresserad av en kurs. Antalet anmälningar avgör om en kurs kan starta. Det här gäller också kurser i skärgården.

Är kursen fullsatt är det viktigt att du tar en kö-plats eftersom du kan få en ordinarieplats om någon inhiberar sin plats. Är kölistan lång så försöker vi ordna en kurs till, om möjligt redan samma termin.

Du kan anmäla dig till en del av vårens kurser redan på hösten! 

 
BINDANDE ANMÄLAN
Det är bindande anmälan till alla våra kurser. Vi meddelar dig via sms om inhiberingar eller om du flyttat dig från reservplats till ordinarieplats. Annulleringar till långkurser bör ske minst 6 dagar efter kursstart och annulleringar till kortkurser bör ske minst 5 dagar före kursstart annars faktureras kursen i sin helhet. Observera att icke- inhiberade kursplatser till matlagningskurser faktureras även för materialanskaffningar.

 

ANMÄL DITT BARN

Det är inte möjligt att skapa ett konto till en underårig, men du kan koppla ditt barn till ditt konto. Skapa ett eget konto, logga in och sedan är det bara att välja Min familj till vänster. Välj sedan "Lägg till en familjemedlem".