Tillgänglighet

Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet. Webbplatserna måste också ha ett tillgänglighetsutlåtande som beskriver hur tillgängliga de är och en elektronisk kanal genom vilken användarna kan påtala eventuella brister i webbplatsernas tillgänglighet.

Vi har gått igenom vår hemsida och rättat till de bristande sakerna. Men om du hittar någonting som vi kunde förbättra så hör gärna av dig genom att skriva till oss, eller ring. Vi tar med tacksamhet emot all konstruktiv kritik.

 

https://www.tillganglighetskrav.fi/wp-json/accessability/v1/generate_report?hash=a092abfc3d7674ccf45a3a79ab75af2bf73ee0d606b3491cb617d1b2e12351d6&lang=sv&is_preview=true