Kursutvärdering

Vi jobbar på ett automatiskt kursutväderingsprogram, men fram tills dess skulle vi önska om du fann tiden att svara på detta korta kursutvärderingsformulär.

Utvärderingen är anonym, oberoende om du är inloggad eller inte!

 

$UserDefinedForm