Pargas damkör - hösten

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

Körens motto är "Kunnande, kvalitet, kamratskap och kurage". Kören har som målsättning att upprätthålla en hög musikalisk standard som tillfredsställer både körsångare och dirigent. Den sociala sammanhållningen inom kören har en viktig funktion, där vi strävar till att ta vara på den heterogena åldersstruktur och den mångsidiga erfarenhet som körmedlemmarna representerar. En fortlöpande nyrekrytering är viktig för att upprätthålla och utveckla verksamheten. Nya sångare önskas välkomna med i vårt glada gäng!

Förutom Kombis kursavgift uppbär kören också en egen medlemsavgift på 50 euro per termin.
Anmäl skilt till höst och vår.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Martina Lindberg

Tidpunkt

22.08.2019 - 19.12.2019

Torsdag 18:30-21:00

Lektioner: 40  (18 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Församlingshemmet i Pargas - Församlingssalen
Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas