Linda Peltomäki

 

Linda Peltomaki

Namn: Linda Peltomäki

Hemort: Merikarvia / Egentliga Finland

Utbildning (och lärarutbildning): Musiker, musikpedagog inom rytm, sång

Intressen: resande, handarbeten, historiska dramaserier, att gå i naturen helst nära havet

När började du din kurslärarkarriär vid institutet: hösten 2021

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: t.ex. Lara Fabians eller Tina Turners sångkurs

Vad sporrar dig som lärare: Elever som är intresserade och som vågar testa på nya saker och stunder där eleven märker själv vad hon/han har lärt sig och känner glädje.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Kom med! Sången har väldigt positiv inverkan på oss alla. Vi skapar tillsammans en trygg läromiljö.