Heidi Vehviläinen

Namn: Heidi Vehviläinen

Hemort: Littois

Utbildning (och lärarutbildning): Fysioterapeut, idrottsledare.

Intressen: Natur och miljön, hälsa, mat, musik, böcker mm.

När började du din kurslärarkarriär vid institutet: Höstterminen 2021.

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: En utekurs om vår närnatur där man lär sig om olika växter, träd och djur.

Vad sporrar dig som lärare: Att få dela den glädje och det välmående som fysisk ansträngning skapar hos en människa.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Att motionera är som att sätta pengar i banken. En kliché visst, men bara därför att den är sann ;-)

Heidi Vehvilainen