Muiden opistojen kurssit

Kurser på distans

Du kan anmäla dig till distanskurser som anordnas av andra institut genom att logga in med ditt Kombi-lösenord (eller med ditt lösenord från Kimitoöns vuxeninstitut). Kurserna anordnas enbart på distans, inga närstudiedagar ingår. Kursportalen finns här. 

 

Andra institut i omnejden

Du kan delta i kurser på andra medborgar- och arbetarinstitut oberoende av hemort och modersmål. Nedan finns länkarna till dessa instituts hemsidor.

Åbo svenska arbetarinstitut, Åbo

Kimitoöns vuxeninstitut, Kimito

Turun suomenkielinen työväenopisto, Åbo

Kaarinan kansalaisopisto, S:t Karins

 

.