Projekt

Projektet DIGITALA FÄRDIGHETER PÅ BRICKAN

Statsunderstöd för att stärka digitala färdigheter hos vuxna (Utbildningsstyrelsen 2019–2020)

Projektpartner: Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Skärgårdens Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto och Åbo Svenska Arbetarinstitut

Koordinerande institut: Auralan kansalaisopisto

Projektkoordinator: Mirkka Mattheiszen, tfn 050 316 7709, mirkka.mattheiszen@aurala.fi

Projektets målgrupp: Vuxna och seniorer som vill utveckla sina digitala färdigheter eller som har låg digital kompetens

Projektets mål:

I projektet skapas en gemensam kursbricka med kurser i digitala färdigheter. Den bygger på en gemensam kursmodell för medborgarens digitala färdigheter (Kansalaisen digitaidot) mellan Medborgarinstitutens förbund och arbetarinstitutet Turun suomenkielinen työväenopisto och är en fortsättning på arbetet med att utveckla undervisningen av digitala färdigheter som startade genom modellen.

Den gemensamma digitala brickan förstärker och breddar den nuvarande grundläggande undervisningen i datateknik på instituten. Med hjälp av brickan kan sådana målgrupper nås som inte är vana vid att använda sig av digitala tjänster.

Kursbeskrivningarna och -innehållen ska förnyas så att man övergår från undervisning som utgår från utrustning, program, programvaror eller operativsystem till kompetensbaserad undervisning. På den nya kursbrickan väljer deltagarna kurser utifrån sina behov i vardagen och utifrån de kompetensmål som de har satt upp. Behoven i vardagen kan till exempel handla om att sköta ekonomiska frågor, att hålla kontakt eller att orientera sig i den digitala miljön på ett säkert sätt.

Utöver kurser i digitala färdigheter ordnas också bland annat öppna digitala verkstäder, problemlösningsverkstäder och föreläsningar om digitalt mod och den utökade verklighetens roll i inlärningsprocesserna i framtiden. Spel och QR- och AR-teknologi piloteras i olika undervisningsämnen.

Deltagarna har tillgång till studievägledning och -rådgivning så att de kan bygga upp en egen inlärningsstig utifrån flera olika instituts utbud av digitala kurser.

Projektet har ett nära samarbete med bibliotek och föreningar i regionen.

 

Opistojen IlmE - Ekososiaalisuuden ja ilmiöoppimisen integroiminen kansalaisopistoyhteistyöhön 

Kvalitets- och utveckligsprojekt 2018-2019 

Läs mer om projektet (på finska) här