Eeva Harju

Namn: Eeva Harju

Hemort: Korpo

Utbildning (och lärarutbildning): FK, översättare

Intressen: Fotografering, EM och VM i fotboll hemma på soffan

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: Överhuvudtaget en kurs i något kreativt ämne som jag ännu inte kan. Som t.ex. camera obscura, glassmältning, monotypi.

Vad sporrar dig som lärare: Som lärare blir jag sporrad av samarbetet med kursdeltagarna, de nya idéer och synvinklar som jag får av dem, och förstås också av att få dela med mig av mitt kunnande.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Kalligrafi är en mångsidig konst. Kalligrafi är konsten att skriva vackert, men det är också, ja – konst. Det är bra att lära sig grunderna, men på denna kurs kan man inte göra något fel. Jag talar också svenska.