Jan Gräsbeck

Namn: Jan Gräsbeck

Hemort: Houtskär

Utbildning: Pol.mag., styrman, behörig för lärare och rektor vid folkhögskola och mbi

Intressen: Lite av varje utom det som är på modet

När började du din kurslärarkarriär vid institut: Från 1996

Vad sporrar dig som lärare: När man märker intresse och uppnådd insikt bland kursdeltagarna

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Förbered er lite grann så kommer man längre, tiden mycket begränsad!