Andrea 'Gea' Schmidt

Namn: Andrea "Gea" Schmidt

Hemort: Åbo

Utbildning: Filosofie Magister i folkloristik, biämnen psykologi samt religionsvetenskap

Intressen: handarbete och pyssel, utevistelse i lekparker, sagor och barnlitteratur över lag. Läser själv (när jag hinner) svenska kriminalromaner, fantasy, böcker om sanna livshistorier men också romaner om livet både i Botswana och i England. Jag sjunger också gärna då tillfälle ges.

När började du din kurslärarkarriär vid institut: hösten 2017

Din drömkurs, vilken skulle du helst delta i: Oj... drömkurs... en kurs i körsång eller någon handarbetes- eller hantverkskurs kunde det vara. En inspirationskurs i berättande och böcker skulle också vara lockande.

Vad sporrar dig som lärare: Att deltagarna blir inspirerade och väntar ivrigt på nästa gång, och att jag får vara med i hela processen: planera, utföra och se resultat! Samt naturligtvis också att jag som lärare älskar ämnet ifråga och lär mig nytt på vägen.

Vad vill du hälsa dina blivande kursdeltagare: Böckernas värld öppnar dörrar till otroliga upplevelser fyllda av bl.a. spänning, skratt och hemlighetsfulla händelser. Tillsammans ska vi utforska massvis av skojiga böcker och fantisera oss bort till kungliga slott, trollrika skogar och spännande platser. I sagoklubben bekantar vi oss med både klassiska sagor och barnböcker av vår tid, och i Bokskatten läser vi enligt eget intresse och även enligt olika teman. Det blir böcker och berättelser av varierande sort och för att ge fortsatt liv åt sagan fantiserar vi också ihop egna versioner och pysslar passande tillbehör emellan varven!  

Något annat du vill berätta:

I både sagoklubben för barn under skolålder och i Bokskatten-klubben för skolbarn kommer verksamheten att bygga mycket på det egna berättandet. Med hjälp av olika fantasi"eggande" material skapar vi också egna historier vilket i sin tur stärker både barnets språk, självförtroende och fantasi.

Det viktigaste av allt i bägge kurser är att bokintresset hålls vid liv och öppnar nya dörrar som i sin tur leder till ett livslångt läsande! Enligt den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers får barn som hör mycket högläsning ett stort ordförråd och lär sig att ge uttryck för sina känslor och tankar väl. Genom att lyssna till högläsning tränar de sin koncentrationsförmåga och övar sig i problemlösning, dessutom utvecklas fantasin och barnen blir allmänbildade. D.v.s.ett perfekt paket för livet, välkomna med!