Pargas damkör - hösten

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Pargas Damkör firar 50-års jubileum år 2018 och under hösten ges två jubileumskonserter, den ena 27.10 i Nagu och den andra 10.11 i Pargas. Under höstterminen ordnas ett övningsläger med workshop. I december står kören som en av arrangörerna i den redan traditionella adventskonserten i Pargas kyrka, där olika ensembler från Pargas också deltar. Körens motto är "Kunnande, kvalitet, kamratskap och kurage". Kören har som målsättning att upprätthålla en hög musikalisk standard som tillfredsställer både körsångare och dirigent. Den sociala sammanhållningen inom kören har en viktig funktion, där vi strävar till att ta vara på den heterogena åldersstruktur och den mångsidiga erfarenhet som körmedlemmarna representerar. En fortlöpande nyrekrytering är viktig för att upprätthålla och utveckla verksamheten. Nya sångare önskas välkomna med i vårt glada gäng! Förutom Kombis kursavgift uppbär kören också en egen medlemsavgift på 50 euro per termin. Anmäl skilt till höst och vår.

Kursavgift

26,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Martina Lindberg

Tidpunkt

22.08.2019 - 19.12.2019

Torsdag 18:30-21:00

Lektioner: 50  (18 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Församlingshemmet i Pargas - Församlingssalen
Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas