Testamente - vad jag ska beakta då jag önskar upprätta ett testamente

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

På föreläsningen tas allmänna frågor kring testamenten upp och även mer detaljerade frågor om t. ex. lagens bindande formföreskrifter och några av de vanligaste förordnandena (bland annat inbördes testamente, nyttjanderättstestamente, legat, förordnande om laglott eller förskott på arv, förordnanden om begravning). Advokat Lotta Laineenkare har omfattande erfarenhet av familje- och arvsrättsliga frågor.

Kursavgift

10,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Lotta Laineenkare

Tidpunkt

18.09.2018 - 18.09.2018

Tisdag 18:00-20:00

Lektioner: 3  (1 ggr)

Plats

Stadshuset - Bryggan
Strandvägen 28, 21600 Pargas