Seniorföreläsning: Jägarrörelsen 1914-1995

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Som en följd av kriget om Finland 1808-09, och den av vår nationalskald Johan Ludvig Runeberg skrivna "Fänrik Ståhls sägner" under den första hälften av 1800-talet, vaknade nationalkänslorna i Finland. Dessa förstärktes ytterligare under två förryskningsperioder i slutet på 1800-talet. Olika motståndsgrupper uppstod och resulterade i bland annat skjutandet av generalguvernör Bobrikov. Bland dessa var en grupp på sex ungdomar som till största delen var klasskamrater som oroliga och intresserade hade följt förryskningen i Finland. De sammankallade till ett möte på Ostrobotnia, Österbottens Nation, senhösten 1914. På mötet var de flesta svenskspråkiga nationerna representerade. Detta blev grunden till Jägarrörelsen som spred sig bland de studerande i första hand till alla landskap i vårt land. Dessa ungdomar ansåg unisont, att man måste få militärutbildning och med vapen befria vårt land från det ryska förtrycket. Eftersom militären och militärutbildningen i Finland var avskaffade som följd av den andra förryskningsperioden, var man tvungen att söka militärutbildning på annat håll. Tyskland gick med på detta och med en kejserlig order sattes den första delen av Jägarutbildningen kamouflerad som "Scoutkurs" (Pfadfinder-kurs, motsvarande vår reservofficersutbildning) igång den 25 februari 1915 med de första 65 värvade ungdomarna från Finland. Ett halvt år senare hade Tyskland gått med på en utvidgning av kursen med maximalt 2000 från Finland värvade kursdeltagare representerade från alla yrkesgrupper och samhällsskikt. Efter en intensiv utbildning mobiliserades de blivande jägarna till den "Kungliga Preussiska Jägarbataljon 27" och skickades 1916 enligt de utbildades begäran till tyska östfronten i Rigabukten för att skaffa sig behövlig krigserfarenhet. Efter utbrottet av oktoberrevolutionen i Ryssland, storstrejken i Finland, vår självständighetsförklaring, ansågs tiden vara mogen för en återkomst till Finland som var möjligt först i februari 1918. Jägarnas insatser i vårt frihetskrig och de efterföljande Vinter-, Fortsättnings- och Lapplandskriget samt inom vårt civila samhälle har varit av avgörande betydelse för vår frihet och välfärd också för kommande generationer. Föreläsare är i.a. Mikael Heinrichs. Seniorföreläsning i samarbete med Pargas svenska pensionärer r.f. Ingen rabatt.

Kursavgift

5,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Mikael Heinrichs

Tidpunkt

08.11.2017 - 08.11.2017

Onsdag 13:00-15:00

Lektioner: 1  (1 ggr)

Plats

Stadshuset - Bryggan
Strandvägen 28, 21600 Pargas