Seniorföreläsning: Projektet Nagu och Wikipedia

Free spots

Yes

Description

En presentation av Projekt Fredrikas pilotprojekt i Nagu. Pilotprojektet kompletterar och uppdaterar den information om Nagu som kan läsas på Wikipedia. Målsättningen är att projektet så småningom sprider sig till hela Svenskfinland. Projekt Fredrika är en nygrundad förening som vill stärka Svenskfinlands synlighet på Wikipedia och göra svenska artiklar om Finland mer likvärdiga de finskspråkiga motsvarigheterna. Deltagaravgiften faktureras inte, utan betalas vid dörren. Seniorföreläsning i samarbete med Pargas svenska pensionärer r.f. Ingen rabatt.

Price

5,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Kaj Arnö, Anna Franzén

Dates

13.03.2019 - 13.03.2019

Wednesday 13:00-15:00

Lessons: 3  (1 times)

Deltagaravgiften faktureras inte, utan betalas vid dörren.

Location

City Hall - Bryggan
Strandvägen 28, 21600 Pargas